Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Reklamacje i zwroty

      SPECJALISTA-24.PL

 

 

 • Klient  będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi  elektronicznej  może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie zaświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na dres ul. Słoneczna 16 86-070 Dąbrowa Chełmińska

 

 • Termin czternastodniowy w którym Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania produktu w przypadku umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia

 

 • W razie odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej  jest uważana za niezawartą a Klient  jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat należą się od nich odsetki ustawowe od daty  dokonania przedpłaty.

 

 • Konsument powinien zwrócić towar nie noszący śladów użytkowania w takim stanie ilościowym i jakościowym, jaki otrzymał od sprzedającego w oryginalnym opakowaniu oraz wszelkimi

 

 • Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób

 

 •  Informujemy że  nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do SPECJALISTA-24.PL za pobraniem

 

 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuję konsumentowi w wypadkach  - świadczenia usług rozpoczętego , za zgodą Konsumenta , przed upływem terminu, o którym mowa powyżej dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu  przez konsumenta  ich  oryginalnego opakowania

 

 •  Każdy zakupiony towar w sklepie SPECJALISTA-24.PL jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta. Okres gwarancji jest uzależniony od zapisu w karcie gwarancyjnej

 

 • Sprzedawca  odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umowa sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 ze zm. )

 

 • W przypadku gdy odebrany towar jest niezgodny z umową , nie działa lub wada wystąpiła podczas eksploatacji to należy zgłosić  reklamację do serwisu producenta lub sprzedawcy. Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych znajduje się na stronie producenta

 

 • Reklamacja z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres ul. Słoneczna  16 86-070 Dąbrowa Chełmińska lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@specjalista-24,pl

 

 • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany adres Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób

 

 • Sprzedawca w celu rozpatrzenia reklamacji Kupującego dotyczących wymiany lub naprawy towaru może korzystać z opinii autoryzowanych specjalistów lub opinii gwaranta.

 

 • Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

 

 • Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność produktu z umowa sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego  (Dz. U.  Nr 141 poz. 1178 ze zm.)

 

RECYKLING

 

 • Istnieje możliwość zwrotu starego sprzętu. przy zakupie nowego sprzętu AGD możecie Państwo odesłać na własny koszt pod adres siedziby SPECJALISTA-24.PL, swojego używanego sprzętu o tych samych cechach w stosunku 1 : 1 ( za jedną zakupioną sztukę przyjmiemy jedną używaną sztukę )
 • Innym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z najbliższym Urzędem  Gminy, gdzie powinno być wskazane miejsce bezpłatnego zutylizowania sprzętu
 • Ceny produktów zawierają koszty gospodarowania odpadami ( KGO ) w rozumieniu art. 25 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony

Sklep internetowy Shoper.pl